Czy Święty Mikołaj istnieje?

Oczywiście, że tak, przecież nie jest to jakiś przerośnięty elf w czerwonym płaszczu z firmy - Coca-Cola, który z rozdawaniem prezentów i miłością do dzieci nie ma raczej nic wspólnego. Święty Mikołaj, biskup był bardzo wrażliwy na biedę wdów i sierot. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Jednym słowem był świętym z "wyobraźnią miłosierdzia". Chociaż żył w IV w. jego postać jest bardzo znana, chociaż niestety często mylona. Patrząc na szybką laicyzację społeczeństwa powinniśmy pamiętać o naszych korzeniach, propagować postawę świętego i pamiętać jak on wyglądał. Oczywiście Mikołaj nadal czuwa nad nami i może nas obdarować różnymi prezentami: dobrocią, miłością do drugiej osoby itp., lecz musimy go o to poprosić, m. in. tą modlitwą:
Święty Mikołaju, wypraszaj nam łaskę u Boga, byśmy tak jak ty umieli dostrzegać opuszczone i ubogie dzieci, samotne wdowy, zaniedbaną młodzież i ludzi starych, o których już nikt nie pamięta. Ucz nas, podobnej jak twoja, hojności serca, byśmy chętnie czynili dar ze swego życia dla innych, zwłaszcza w czasie Adwentu.
Trzeba i warto go naśladować w naszych „kryzysowych” czasach i to nie tylko 6 grudnia w Dzień Św. Mikołaja, lecz na co dzień.
Piotr Mroczkowski 3e gimnazjum (źródło: http://www.zskdlugosz.pl/…/,kartka-z-kalendarza/1962,czy-sw…)

Komentarze